การตั้งค่า

การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงประวัติการใช้งานหรือการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ระหว่างใช้งานบนแพลตฟอร์ม