นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ ที่นี่
คุณสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัณญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับ โดยติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัดและบริษัทพันธมิตรได้เก็บรวบรวมไว้
โดยคุณสามารถติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ถอนความยินยอมตาม ม.95 ได้ ที่นี่
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า