ประเมินราคาบ้าน

คำนวณพื้นที่บ้านพร้อมประเมินราคาเพื่อเตรียมงบประมาณค่าก่อสร้าง และค่าออกแบบ
ประเมินราคาบ้าน

ข้อมูลเบื้องต้น

กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการรักษาสิทธ์ของท่าน การติดต่อกลับในการแจ้งรายละเอียดงานกับทาง Design Connext
1
ข้อมูลเบื้องต้น
2
รายละเอียด
ชั้นที่ 1กว้างxยาว
x
6ตร.ม.
x
16ตร.ม.
x
12ตร.ม.
x
16ตร.ม.
x
6ตร.ม.
x
9ตร.ม.
x
16ตร.ม.
x
6ตร.ม.
x
9ตร.ม.
x
9ตร.ม.
x
12.5ตร.ม.
x
12ตร.ม.
ห้องอื่นๆ โปรดระบุ
 
ชั้นที่ 2กว้างxยาว
x
30ตร.ม.
x
12ตร.ม.
x
9ตร.ม.
x
6ตร.ม.
x
4ตร.ม.
x
4.32ตร.ม.
x
4.32ตร.ม.
x
9ตร.ม.
x
16ตร.ม.
ห้องอื่นๆ โปรดระบุ