ประกวดแบบ

ขยายเวลาส่งผลงาน!!!! โครงการประกวดผลงานออกแบบปรับปรุงอาคารเก่า Realive DesignD Award 2024 ฟื้น I คืน I ชีวิต เปิดรับผลงาน 13 มี.ค. 67 - 23 เม.ย. 67 เปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตผลงานถึงวันที่ 23 เม.ย 67 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเวบไซต์และ Facebook page ในวันที่ 25 เม.ย 67
โครงการผู้ออกแบบรุ่นเยาว์

ผลงานเข้าร่วมการประกวด Realive DesignD Award 2024

TASA NA INTERIOR

TASA NA INTERIOR

โหวต 37 ครั้ง
Boonchu Jantavan

Boonchu Jantavan

โหวต 13 ครั้ง
Architect Nonsense

Architect Nonsense

โหวต 20 ครั้ง
PAW Design Studio

PAW Design Studio

โหวต 50 ครั้ง
Dinsor Architects

Dinsor Architects

โหวต 51 ครั้ง
compose architect

compose architect

โหวต 21 ครั้ง
foyer architects

foyer architects

โหวต 7 ครั้ง
Norwor Architect

Norwor Architect

โหวต 15 ครั้ง
togetherassociates

togetherassociates

โหวต 451 ครั้ง
Realive DesignD Award 2024
Jirameth Pitipongoran

Jirameth Pitipongoran

โหวต 14 ครั้ง
studio.sml

studio.sml

โหวต 98 ครั้ง
foyer architects

foyer architects

โหวต 6 ครั้ง
Dinsor Architects

Dinsor Architects

โหวต 30 ครั้ง