ประกวดแบบ

ขยายเวลาส่งผลงาน!!!! โครงการประกวดผลงานออกแบบปรับปรุงอาคารเก่า Realive DesignD Award 2024 ฟื้น I คืน I ชีวิต เปิดรับผลงาน 13 มี.ค. 67 - 23 เม.ย. 67 เปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตผลงานถึงวันที่ 23 เม.ย 67 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเวบไซต์และ Facebook page ในวันที่ 25 เม.ย 67
โครงการผู้ออกแบบ
โครงการผู้ออกแบบรุ่นเยาว์

ผลงานเข้าร่วมการประกวด

PAW Design Studio

PAW Design Studio

โหวต 42 ครั้ง
studio.sml

studio.sml

โหวต 90 ครั้ง
Norwor Architect

Norwor Architect

โหวต 9 ครั้ง
togetherassociates

togetherassociates

โหวต 212 ครั้ง
Dinsor Architects

Dinsor Architects

โหวต 41 ครั้ง
PAW Design Studio

PAW Design Studio

โหวต 40 ครั้ง
Dinsor Architects

Dinsor Architects

โหวต 24 ครั้ง
Boonchu Jantavan

Boonchu Jantavan

โหวต 10 ครั้ง
TASA NA INTERIOR

TASA NA INTERIOR

โหวต 31 ครั้ง
foyer architects

foyer architects

โหวต 3 ครั้ง
Architect Nonsense

Architect Nonsense

โหวต 15 ครั้ง
Jirameth Pitipongoran

Jirameth Pitipongoran

โหวต 12 ครั้ง
foyer architects

foyer architects

โหวต 2 ครั้ง
compose architect

compose architect

โหวต 19 ครั้ง