Living Rm.

Living Rm.

Product Recommend

Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
ผลงานที่น่าสนใจ
kk-rct-group.com

kk-rct-group.com

เข้าชม 58 ครั้ง
Studio JRUN.Design
42
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ข้อมูลทั่วไป
ปี
2020
ประเภทโครงการ
บ้านพักอาศัย
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
2020
" ออกแบบตัวโครงสร้าง Bar & Restaurant เพื่อให้เกิดมิติใหม่ๆ เป็นพื้นที่ให้กลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้งานแบบ Co-working space โดยวัสดุจะเน้นไปทางลายสนิมโครงสร้างเหล็กให้ความรู้สึกถึงโรงงานเก่า "
2020
" ออกแบบตัวโครงสร้าง Bar & Restaurant เพื่อให้เกิดมิติใหม่ๆ เป็นพื้นที่ให้กลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้งานแบบ Co-working space โดยวัสดุจะเน้นไปทางลายสนิมโครงสร้างเหล็กให้ความรู้สึกถึงโรงงานเก่า "