ธาวิน หาญบุญเศรษฐ
4K
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

ธาวิน หาญบุญเศรษฐ

OCTANE ARCHITECT & DESIGN ก่อตั้งในปี 2558 ในช่วงเริ่มต้นได้รับโอกาสจากโครงการเล็กๆหรือโครงการที่มีคอนเนคชั่นใกล้ตัว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆพัฒนาขึ้นตามกาลเวลา จนตกตะกอนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายทางวิชาชีพที่เราต้องการจะบรรลุคือ เราอยากให้งานทุกชิ้นที่เราทำเป็นงานที่เราภาคภูมิใจไม่มีงานที่จำเป็นต้องรับเพื่อเลี้ยงออฟฟิศ มีเวลามากพอที่จะทำทุกงานอย่างตั้งใจที่สุดมอบให้แก่ลูกค้าที่เชื่อและให้อิสระกับเรา เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดจากการเพิ่มจำนวนสถาปนิกในบริษัท หรือเพิ่มปริมาณการรับงานให้มากที่สุด

การสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ดีตอบโจทย์ฟังค์ชั่นตามที่ลูกค้าต้องการหนึ่งชิ้นเป็นเรื่องที่ยากในระดับหนึ่ง แต่ที่ยากกว่านั้นคือทำอย่างไรให้งานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยไม่ซ้ำกับผลงานในอดีตทั้งของตัวเองและสถาปนิกท่านอื่น ซึ่งเอกลักษณ์นี้นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของโครงการแล้วยังต้องสอดคล้องกับการใช้งานจริงช่วยแก้ปัญหาบางอย่างให้กับงานสถาปัตยกรรมชิ้นนั้นๆได้

อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือเราพยายามควบคุมให้เมื่อผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมีความงามไม่ต่างจากภาพ perspective ที่เสมือนเป็นสัญญาที่ให้กับลูกค้าไว้ เราต้องการให้ผลงานออกมาชัดเจนที่สุดปราศจากองค์ประกอบที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น อันเกิดจากความผิดพลาดจากทั้งผู้รับเหมาหรือตัวสถาปนิกเอง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
฿5,000,000
-
฿10,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2012 (11 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext