Jirameth Pitipongoran
1.6K
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

Jirameth Pitipongoran

เราสร้างงานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่าในการใช้สอยพท. ความสวยงามของงานออกแบบ การวางแผนงบประมาณตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของเจ้าของบ้านหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ
IG: design.atilier
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
3DS Max
฿1,000,000
-
฿10,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
1998 (25 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext