CRAFT ARCHITECT
2.9K
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

CRAFT ARCHITECT

เราคือทีม สถาปนิก , อินทีเรียดีไซน์เนอร์ และ ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ยินดีให้คำปรึกษา , ออกแบบ , แบบสำเร็จรูป เเละ ก่อสร้างสถาปัตยกรรมตลอดจนงานออกแบบภายใน โดยงานหลักของเราคือการออกแบบบ้านพักอาศัย เเละอาคารขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเชื่อว่า บ้าน คือ ความสุข ดังนั้น งานออกแบบของเราจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสุขให้เจ้าของโครงการเป็นอันดับเเรก บ้านที่พอดีกับตัวเจ้าของที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานที่สามารถจับต้องได้ ตลอดจนสร้างความสะดวกสบายในขั้นตอนการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาของการทำงาน เพื่อให้เจ้าของโครงการเเละผู้เกี่ยวของได้มั่นใจว่า ความสุขที่เรียกว่า บ้าน สามารถรู้สึกเเละสัมผัสได้ง่ายกว่าที่คิด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2019
A HOME
2019
19-NH
2020
EK-KA-NEK
โครงการ EK-KA-NEK House เป็นโครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นบ้านพักขั่วคราวหรือบ้านพักตากอากาศสำหรับจัดเลี้ยงรวมเครือญาติของเจ้าของโครงการ ตั้งอยู่ที่โครงการ หมู่บ้านชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์ ต.บางคูวัด จ.ปฐทุมธานี เนื่องด้วยสภาพเเวดล้อมในอนาคต เจ้าของโครงการตั้งใจพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสวนเเละพื้นที่ปลูกต้นไม้ส่วน ดังนั้น ตัวสถาปัตยกรรมจึงถูกออกแบบให้เป็นอาคารทรงกล่องยาว เพื่อสร้างความเป็นบ้านสมัยใหม่ (Modern) ที่สามารถผสานได้กับธรรมชาติโดยรอบ เสริมด้วยการตกเเต่งด้วยสีขาว ทำให้อาคารดูโปร่ง สบายเเละสงบ ส่งเสริมความเข้ากันของอาคารเเละธรรมชาติโดยรอบ ตัวอาคารถูกออกแบบให้รับเเสงธรรมชาติได้ทั้งอาคารโดยที่ในเวลากลางวันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเเสงสว่างในอาคารช่วยสำหรับการใช้งาน เเละถูกออกแบบให้อาคารรับลมธรรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว พื้นที่ภายในถูกออกแบบโดยเน้นการใช้งาน พื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อลดความรู้่สึกคับเเคบ เเละลดการใช้ผนัง เป็นการลดปริมาณเเละราคางานก่อสร้าง เเละเป็นการสงเสริมให้ลมธรรมชาติสามารถทำหน้าที่ในอาคารได้อย่างเต็มที่ เสริมด้วยการตกเเต่งโทนสี ขาว-ไม้ ส่งเสริมให้บ้านสว่าง เเละสามารถเข้ากันได้กับผู้ใช้งานทุกช่วงอายุ