Ativich / studio
135
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Ativich / studio

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
฿1,000,000
-
฿300,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2016 (8 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2020
บ้านพักอาศัยและร้านเครื่องดนตรีคลาสสิค ขนาด 400 ตร.ม. ที่มีแนวคิดการอยู่อาศัยแบบใหม่ Work and Live และสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ และตัวตนของเจ้าของบ้าน ที่เป็นนักดนตรีคลาสสิคชื่อดัง และแสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์ Percussion House