วิทนีย์   ศรีพินิจ
900
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

วิทนีย์ ศรีพินิจ

จริงใจ ตรงไปตรงมา รับผิดชอบงานเสมือนเป็นบ้านตัวเองจนจบโครงการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2554 (-531 ปี)
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext