Creative.co.creation สร้าง|สาน|ภาพ
119
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Creative.co.creation สร้าง|สาน|ภาพ

สร้าง I สาน I ภาพ
งานของเราคือ การสร้างชิ้นงานจากการประสานความคิดและไอเดียของลูกค้าร่วมกับความสร้างสรรค์ของเรา ให้ออกมาเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน และเกิดเป็นรูปร่างได้จริง

งานที่เรารองรับ ได้แก่
- Interior Designer
- Product Designer
- AutoCAD Draftsman
- 3D Perspecitve Modeling
- 3D Perspective Renderer
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
3DS Max
V-Ray
Sketchup
฿2,000
-
฿70,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2017 (6 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Access the Essence-Thai Treatment Experience Shop
2018
โครงการออกแบบพัฒนาชุมชนย่านท่าเตียน โดยการออกแบบตึกเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซื้อขาย และทดลองลงมือทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่ใช้การบำบัดร่างกายที่เรียกกันว่านวดแผนไทย
Access the Essence-Thai Treatment Experience Shop
2018
โครงการออกแบบพั๖นาชุมชนย่านท่าเตียน โดยการออกแบบตึกเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซื้อขาย และทดลองลงมือทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่ใช้การบำบัดร่างกายที่เรียกกันว่านวดแผนไทย
Access the Esscence-Thai treatment Experience Shop
2018
โครงการออกแบบพั๖นาชุมชนย่านท่าเตียน โดยการออกแบบตึกเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซื้อขาย และทดลองลงมือทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่ใช้การบำบัดร่างกายที่เรียกกันว่านวดแผนไทย