PHOENIX A STUDIO | Design&Construction
3.4K
เข้าชม
5
ถูกใจ
Thailand
ไทย

PHOENIX A STUDIO | Design&Construction

"พื้นที่ความสุขของคุณ ให้เราดูแล"
+ ออกแบบตรงใจ คนที่ใช้งานจริง
+ เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน
+ ตรวจงานก่อสร้างทุกขั้นตอนเพื่อให้งานตรงตามแบบ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
฿500,000
-
฿0
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2012 (11 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2022
งานออกแบบภายใน บ้านพักอาศัย 3 ชั้น โครงการ i-nine สุทธิสาร
2021
งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง โชว์รูมพร้อมสำนักงาน ออฟฟิศดารา