Avenue

Product Recommend

Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
ผลงานที่น่าสนใจ
Meechai Sretthamart
4.4K
เข้าชม
8
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ข้อมูลทั่วไป
เข้าชม
63 ครั้ง
ปี
2014
ประเภทโครงการ
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
สไตล์การออกแบบ
โมเดิร์น
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
2010
MODERN TROPICAL
อารามธรรมชาติ
ศูนย์เรียนรู้ เพื่อปกป้องป่า และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน