PAPER HOUSE
1.5K
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

PAPER HOUSE

Paper house เราคือผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน การทำงานที่คำนึงถึงความต้องการ และ งบประมาณของผู้ใช้งาน มาก่อนอื่นสิ่งได เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและผู้ใช้งาน มีความสุขกับสิ่งที่เรามอบให้
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
V-Ray
3DS Max
AutoCAD
฿100,000
-
฿20,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2008 (15 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext