หจก.เกษรบัว แลนด์สเคป แอนด์ ดีไซน์
155
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

หจก.เกษรบัว แลนด์สเคป แอนด์ ดีไซน์

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
เส้นทางศึกษาพระปรมาภิไธย รัชกาลที่9
Location : อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี Owner : อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
แนวความคิดการออกแบบการจัดภูมิทัศน์ แบ่งออกเป็ย 3 ส่วน ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องราว ศิลปะ วัฒนธรรม และความเชื่อ เข้าด้วยกัน
ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา Owner : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา Owner : วัดสุวรรณคูหา
อ.เมือง จ.มุกดาหาร Owner : มัสยิดกลางประจำจังหวัดมุกดาหาร