อัครินทร์  จินตนาวรารักษ์
169
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

อัครินทร์ จินตนาวรารักษ์

ในนามนายอัครินทร์ จินตนาวรารักษ์ (โบ๊ท) ยินดีีรับงานทุกประเภทเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอก โดยออกแบบโดยโปรแกรมกราฟิคอมพิวเตอร์ เสมือนจริง (งานกราฟิค3D) โดยรับงานตกแต่งภายในทุกประเภท
- งานออกแบบบ้านพักพักอาศัย , โรงแรมรีสอร์ท ,คอนโดมิเนียม , ร้านกาแฟ , คาเฟ่ , ฯลฯ
- เสนอราคาและควคุมงบประมาณกา่รก่อสร้างตกแต่งภาย
- รับเหมารีโรเวทตกแต่งภายใน โดยทีมช่างผู้ชำนาญกว่า 10 ปี
ไม่ระบุ
บริการเขียนแบบก่อสร้าง
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
AutoCAD
3DS Max
V-Ray
฿5,000
-
฿50,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2009 (14 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2019
2015
ผลงานออกแบบ Wine Lounge (Ekamai )
2019
ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.ตรัง
2017
ออกแบบตกแต่งภายใน โรมแรมเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า
2019
ออกแบบตกแต่งภายใน ฝ่ายการตลาด บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิ้ล จำกัด
2018
ออกแบบคาสิโน ด่านสิงขร ไทย -เมียร์มาร์