สตูดิโอไม่จำกัด
3.1K
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

สตูดิโอไม่จำกัด

บริษัท สตูดิโอไม่ จำกัด สำนักงานสถาปนิกให้บริการงานออกแบบอาคารและการตกแต่งภายใน รวมทั้งการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างครบวงจร (Turnkey Project) โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างสถาปนิกและเจ้าของโครงการอย่างสร้างสรรค์
การให้ความสำคัญกับบริบทในการออกแบบ และการทำงานที่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
อื่น ๆ โปรดระบุ
฿1,000,000
-
฿20,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2014 (9 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2021
H149 Final
โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ตั้ง: ถ.สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ เจ้าของ: คุณแชมป์ พื้นที่ใช้สอย: 300 ตารางเมตร งบประมาณ: 4.5 ล้านบาท โปรแกรมในการออกแบบ คือ การปรับปรุงบ้านเก่าอายุกว่า 30 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยให่ตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตแบบปัจจุบัน และเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่เชิงธุรกิจไปพร้อมกัน การออกแบบแบ่งรูปแบบการใช้สอยเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน A และส่วน B โดยส่วน A เป็นพื้นที่กึ่งสำนักงานและพักอาศัย โดยชั้นล่างสามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานในรูปแบบ Office Studio ขนาดเล็ก โดยมีพื้นที่จอดรถยนต์รองรับ ส่วน B เป็นพื้นที่เน้นธุรกิจในรูปแบบการเช่าแบบ Hostel หรือ Gusethouse มีพื้นที่แบบ Common space รองรับ เช่น ห้องพักผ่อนส่วนกลาง และรูปแบบการออกแบบระเบียงที่มีความหลากหลาย แตกต่างตามบุคลิกของผู้พักอาศัย . Studiomai co.,ltd. Architecture and Interior Design. Tel. 0944549497 Email: studiomai.th@hotmail.com Line: @studiomai
2021
Ake House
ลักษณะงาน: ออกแบบสถาปัตยกรรม โปรแกรม: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ที่ตั้ง: อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ใช้สอย: 100 ตร.ม. แนวความคิดในการออกแบบ: การออกแบบที่ใช้พื้นที่โล่งแบบคอร์ทเป็นตัวแบ่งพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัวของบ้าน โดยคอร์ทเป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมของครอบครัว มีการใช้ช่องโล่งในขนาดต่างๆ เหนือระดับศรีษะ เพื่อให้ความร้อนภายในอาคารลอยตัวขึ้นไปและออกไปจากตัวอาคาร รูปแบบบ้านมีลักษณะเรียบง่ายแนวโมเดิร์น ทรอปิคัล ชายคายื่นออกไปมากเพื่อกันแดดและฝน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทั้งบล็อคลม และบล็อคแก้วมาสร้างบรรยากาศภายใน รวมถึงให้คุณประโยชน์นำแสงและลมให้กับตัวอาคาร
2021
Red House
ลักษณะงาน: ออกแบบสถาปัตยกรรม โปรแกรม: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ที่ตั้ง: อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ใช้สอย: 100 ตร.ม. แนวความคิดในการออกแบบ: การออกแบบที่ใช้พื้นที่โล่งแบบคอร์ทเป็นตัวแบ่งพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัวของบ้าน โดยคอร์ทเป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมของครอบครัว มีการใช้ช่องโล่งในขนาดต่างๆ เหนือระดับศรีษะ เพื่อให้ความร้อนภายในอาคารลอยตัวขึ้นไปและออกไปจากตัวอาคาร รูปแบบบ้านมีลักษณะเรียบง่ายแนวโมเดิร์น ทรอปิคัล ชายคายื่นออกไปมากเพื่อกันแดดและฝน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทั้งบล็อคลม และบล็อคแก้วมาสร้างบรรยากาศภายใน รวมถึงให้คุณประโยชน์นำแสงและลมให้กับตัวอาคาร