A.COMPOSE Studio
170
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

A.COMPOSE Studio

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน รับทำภาพ 3D Perspective + Drawing ราคาคุยกันได้ ทำงานแบบกันเอง
ไม่ระบุ
บริการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม
บริการขึ้นแบบสามมิติ
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
฿1,500
-
฿500,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2017 (7 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2019
ออกแบบภายใน + 3D Perspective