ไลฟการ์เด้น แลนด์ สะเคปส์ จำกัด
201
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ไลฟการ์เด้น แลนด์ สะเคปส์ จำกัด

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
฿100,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2008 (15 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
ร้านกาแฟในสวน
แมกโนเลีย เขาใหญ่
สวนในโครงการ
ดุสิตธานีเขาใหญ่
สวนบริเวณโรงแรม
โรงแรมยูเขาใหญ่
สวนบริเวณโรงแรม
สร้างจากหินจริง
สวนหิน
สวนที่ใช้หินเป็นองค์ประกอบของสวน