คำนวณตรวจสอบโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อติดตั้งแผงโซลา

คำนวณตรวจสอบโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อติดตั้งแผงโซลา

คำนวณตรวจสอบโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell)
เป็นโรงงานโครงสร้างเหล็ก ขนาด 50x84 ตร.ม

Product Recommend

Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
ผลงานที่น่าสนใจ
SALL Group

SALL Group

เข้าชม 14 ครั้ง
SW Engineering&Design
4.2K
เข้าชม
2
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ข้อมูลทั่วไป
เข้าชม
35 ครั้ง
ปี
2022
ขนาดพื้นที่
4,200 ตร.ม.
ประเภทโครงการ
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
สไตล์การออกแบบ
คลาสสิก
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
2022
ออกแบบโครงสร้างกำแพงกันดิน สูง 1.8 เมตร
84 ตร.ม.
2022
ป้ายโฆษณา ขนาด 4x6 ตร.ม สูง 12 เมตร จากพื้นดินเดิม