เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง กำแพงรั้ว

เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง กำแพงรั้ว

เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง กำแพงรั้ว สูง 2 เมตร
ประกอบด้วยแบบสถาปัตย์ และ แบบโครงสร้าง พร้อมรายการคำนวณ

Product Recommend

Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
ผลงานที่น่าสนใจ
อลงกรณ์ ไชยพรรค

อลงกรณ์ ไชยพรรค

เข้าชม 34 ครั้ง
ชัยทรรต นิลพนาพรรณ

ชัยทรรต นิลพนาพรรณ

เข้าชม 118 ครั้ง
SW Engineering&Design
4.2K
เข้าชม
2
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ข้อมูลทั่วไป
เข้าชม
2670 ครั้ง
ปี
2022
ประเภทโครงการ
บ้านพักอาศัย
สไตล์การออกแบบ
คลาสสิก
แฮชแท็ก
กำแพงรั้ว
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
580 ตร.ม.
2021
เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม style classic modern พื้นที่ประมาณ 580 ตร.ม.
1200 ตร.ม.
2024
บ้านกึ่งย้อนยุคกับรูปแบบชีวิตร่วมสมัย