Pamornpong Wongpeng
153
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Pamornpong Wongpeng

ยินดีรับงานออกแบบ-เขียนแบบ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง
ไม่ระบุ
บริการเขียนแบบก่อสร้าง
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
AutoCAD
Sketchup
฿5,000
-
฿300,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2005 (19 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2019
เป็นบ้านพักต่างอากาศ 2ชั้น ที่จังหวัดเลย
2018
เป็นการปรับโฉม หน้าตาของตัวอาคาร ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
2018
เป็นร้านกาแฟ ที่อยู่ต่างจังหวัด ฑื้นที่เดิมเป็นสวนแบบขุดท้องร่อง เเละเป็นที่ติดถนน เหมาะสำหรับเป็นจุดพักรถ
2018
เป็นงานบ้านพักอาศัย แบบอาคาร พานิช 4 ชั้นเดิม ปรับน่าตาให้ดูทันสมัยมากขึ้น โดยยึดโครงสร้างเดิมของตัวอาคารไว้
บ้านพักต่างอากาศ ขนาดเหล็ก 1 ชั้น ที่อุบลราชธานี
2020
เป็นร้านกาแฟ เพื่อสุขภาพ เเถวย่านบางบอน5
2020
บ้านพักอาศัย