อดิสรณ์ ปานบัว
33
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

อดิสรณ์ ปานบัว

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
บริการเขียนแบบก่อสร้าง
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
฿1,500,000
-
฿20,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2011 (13 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2018
2019
คลินิกเสริมความงาม หาดใหญ่