decospace
64
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

decospace

-มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
-ซื่่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจในการทำงาน
-ดูแลตั้งแต่เริ่ม จนจบโครงการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
V-Ray
Sketchup
AutoCAD
฿30,000
-
฿1,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2000 (24 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2020
ผลงานการออกแบบบ้านในงบที่ไม่แพงเกินเอื้อมครับ
2019