PAarchitect
111
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

PAarchitect

บริการออกแบบและให้คำปรึกษาทางสถาปัตยกรรม สำหรับลูกค้าทั่วไป และผู้ประกอบการ เน้นงานออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวอันตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกรายละเอียดของงานออกแบบเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งสถาปนิกและวิศวะกร สามารถออกแบบได้อย่างครบวงจร
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
฿10,000
-
฿10,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2018 (5 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext