Boonchuti Boonkhong
12
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Boonchuti Boonkhong

นักออกแบบตกแต่งภายในที่มีประสบการณ์10ปีทั้งในประเทศไทยและอิตาลี มีความชำนาญใน ด้านศิลปะและการออกแบบภายในที่ พร้อมด้วยปริญญาโทศิลปกรรมศาสตร์ (MA)จาก Domus Academy Milano ที่มุ่งเน้นด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ที่เกี่ยวกับ ที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร
ไม่ระบุ
บริการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม
AutoCAD
Sketchup
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2011 (13 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext