TJ Architecture
14
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

TJ Architecture

บริการออกแบบและเขียนแบบบ้านราคาถูก ยินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบงานก่อสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
ไม่ระบุ
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
฿2,000
-
฿500,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2011 (13 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext