ARCHSTU . ARCHITECTURE STUDIO
17
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ARCHSTU . ARCHITECTURE STUDIO

พวกผมเป็นนักศีกษาจากคณะสถาปัตย์ ม.กรุงเทพ และ จุฬา
ไม่ระบุ
AutoCAD
V-Ray
Sketchup
3DS Max
฿20,000
-
฿0
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2020 (3 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2020
ผลงานนี้เป็นผลงานขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย/โครงการนี้เป็นสถานพักฟื้น
2020
เป็นผลงานใน THESIS โดยนำแนวความคิดในการออกแบบมาจากช่วงเวลาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน และ SPACEในโบสถ์มาจากช่วงเวลาของแสงในแต่ละช่วงเวลา โดยในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย โบสถ์ . นิทรรศการ . ส่วนรองรับกิจกรรม
2020
2020
อาคาร mix-use
ผลงานที่อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง