Place studio
22
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Place studio

place/narrative studio
architecture studio based in Bangkok.
ไม่ระบุ
บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
บริการออกแบบงานตกแต่งภายใน
บริการขึ้นแบบสามมิติ
AutoCAD
V-Ray
Sketchup
3DS Max
฿20,000
-
฿0
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2020 (4 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext