ศศิธร แปจุมปู
6
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ศศิธร แปจุมปู

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
บริการเขียนแบบก่อสร้าง
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
฿1,000
-
฿3,000,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2016 (8 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2017
เขียนแบบ SKETCHUP, AUTOCAD, ออกแบบโครงสร้าง
2020
เขียนแบบ SKETCHUP, AUTOCAD, ออกแบบโครงสร้าง