มณีวรรณ จันทรา
2
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

มณีวรรณ จันทรา

เขียนแบบ , ออกแบบระบบไฟฟ้า
-จัดทำแบบขออนุญาตติดตั้งสถานีก๊าซ (โครงสร้าง, แนวท่อ , ระบบดัเพลิง และไฟฟ้า)
-ออกแบบระบบไฟฟ้า
ไม่ระบุ
AutoCAD
฿3,500
-
฿50,000
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
2020 (3 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext