THEME DESIGN
66
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

THEME DESIGN

เป็นบริษัทที่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานอินทีเรียจนถึงงานรับเหมาจนงานเสร็จพร้อมอยู่ รวมถึงการขออนุญาติก่อสร้าง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
฿20,000,000
-
฿30,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
1997 (26 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2020
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
2011
โรงเรียนประถม
2019
บ้านชั้นเดียว
2017
ร้านเพชรทอง
2021
บ้านชั้นเดียว