KORN ARCHITECT STUDIO
253
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

KORN ARCHITECT STUDIO

Facade DesignD Award 2023
korn architect studios
กร อาคิเตค สตูดิโอ
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม, งานออกแบบปรับปรุงอาคาร, งานออกแบบตกแต่งภายใน, งานออกแบบร้านค้า
เราใส่ใจในวิธีคิดงานและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้งานที่สดใหม่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการ
17382
ไม่ระบุ
Sketchup
AutoCAD
Revit
V-Ray
฿50,000
-
฿10,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2012 (11 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext