Kiq Design Studio
9
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Kiq Design Studio

ไม่ระบุ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม
บริการออกแบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
บริการออกแบบงานระบบอาคาร MEP (Mechanical, Electrical, Plumping) Design
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
Unknown
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
Product Launching & Promotion
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext