วิศรุต หงษ์แก้ว
0
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

วิศรุต หงษ์แก้ว

รับเขียนแบบ ออกแบบประมาณราคา Freelance รับตรวจบ้าน และควบคุมงาน โดยใช้ความรู้ทางวิศวกร
ภย76848
AutoCAD
Revit
Sketchup
V-Ray
฿3,000
-
฿5,000,000
Unknown
ไม่ระบุ
2018 (5 ปี)
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext