บริาัท สมอล ทรี อาร์คิเทคส์ จำกัด
37
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

บริาัท สมอล ทรี อาร์คิเทคส์ จำกัด

Small Tree Architects บริษัทสถาปนิกที่มีความตั้งใจที่จะใช้ประสบการ์ณด้านสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ สถาปัตยกรรม ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็กๆ เข้าไปแทรกตามงานออกแบบ เพื่อให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม วิศวกรรมงานโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร และภูมิสถาปัยกรรม
ไม่ระบุ
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
บริการออกแบบงานระบบอาคาร MEP (Mechanical, Electrical, Plumping) Design
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
AutoCAD
Sketchup
Revit
฿10,000
-
฿0
Unknown
ไม่ระบุ
2016 (8 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2340 ตร.ม.
2021
เป็นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม พ้นที่ 2,340 ตร.ม.
130 ตร.ม.
2021
เป็นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
150 ตร.ม.
2021
เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน
580 ตร.ม.
2021
เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม style classic modern พื้นที่ประมาณ 580 ตร.ม.