อนุชิต ป้องกันภัย
23
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

อนุชิต ป้องกันภัย

สถาปนิกที่มีประสบการณ์งานออกแบบ-ก่อสร้างทั้งใน และนอกประเทศ ผลงานหลากหลายที่รวมถึงงานที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และโครงการอาคารชุดพักอาศัย มีความเข้าใจในรายละเอียดของงานตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ ข้อกฏหมายเกี่ยวกับอาคาร การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างเสร็จสิ้น
ภ-สถ 3424
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
฿100,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2004 (20 ปี)
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2018
อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารขนาดใหญ่/อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
2012
บ้านพักอาศัย
สำนักงาน/โชว์รูม
อาคารพาณิชย์
2006
อาคารขนาดใหญ่