ชาตรี ยินดี
10
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

ชาตรี ยินดี

ศึกษา Bachelor of Civil Engineering at Thammasat University
ศึกษา Master of Geotechnical Engineering at AIT
ทำงานเป็น Structural Engineer ที่ Sino-Thai Engineering and Consultant เป็นเวลา 3 ปี
ทำงานเป็น Geotechnical Engineer and Pipeline Engineer ที่ PTT เป็นเวลา 1 ปี ถึง ปัจจุบัน
ภย. 73340
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
บริการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
บริการตรวจรับบ้าน
AutoCAD
Sketchup
วิเคราะห์ด้านโครงสร้าง
ไม่ระบุ
Unknown
ทั่วประเทศ
2018 (6 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext