เก็ทอิทส์กู๊ด
60
เข้าชม
1
ถูกใจ
Thailand
ไทย

เก็ทอิทส์กู๊ด

ภ.สน 339
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
บริการตรวจรับบ้าน
บริการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
฿100,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2000 (24 ปี)
Product Launching & Promotion
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext