Sup Design Architect Co., Ltd.
132
เข้าชม
2
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Sup Design Architect Co., Ltd.

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Revit
Sketchup
ไม่ระบุ
Unknown
ทั่วประเทศ
2010 (14 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
300 ตร.ม.
2014
อาคารพักอาศัย, Cafe' และ Home Office, ประจวบคีรีขันธ์
150 ตร.ม.
2016
Cafe' 1 ชั้น, นครศรีธรรมราช
200 ตร.ม.
2018
งานปรับปรุงอาคารพานิชย์ 3 ชั้น เป็น Hostel, นครศรีธรรมราช
Townhome
200 ตร.ม.
2019
Townhome 2.5 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
1500 ตร.ม.
2019
โรงแรม 2 ชั้น, ประจวบคีรีขันธ์
Altitude Forest Monument
250 ตร.ม.
2021
บ้านพักอาศัย 2.5 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
250 ตร.ม.
2021
Townhome 3.5 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
250 ตร.ม.
2021
บ้านพักอาศัย 2ชั้น, 3ชั้น, กรุงเทพมหานคร
200 ตร.ม.
2021
Cafe' 2 ชั้น ฟอร์มโค้ง, นนทบุรี
800 ตร.ม.
2021
อพาร์ทเม้น 2 ชั้น, ชลบุรี
400 ตร.ม.
2021
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ริมทะเลสาบ, นนทบุรี
Private Residence
300 ตร.ม.
2021
ปรังปรุงพื้นที่ และหน้าตาอาคารพักอาศัย 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร