Nattapong Imaree
54
เข้าชม
0
ถูกใจ

Nattapong Imaree

ชื่อ ณัฐพงษ์ อิ่มอารี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบภายใน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะบุรี (ค.ศ.2005)
ออกแบบภายในบ้าน
ออกแบบภายในคอนโดมิเนียม
ออกแบบภายในร้านค้า Retail, Kiosk, Counter ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
รับถอดราคางานก่อสร้างงานออกแบบภายใน (BOQ)
รับเหมาก่อสร้างงานออกแบบภายใน (Turn key)
ไม่ระบุ
บริการออกแบบงานตกแต่งภายใน
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
บริการตรวจรับบ้าน
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
Illustrator, PhotoShop, Microsoft Office
฿10,000
-
฿200,000
Unknown
ไม่ระบุ
2005 (19 ปี)
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
250 ตร.ม.
2023
Project: CMG Satellite Office (1st preliminary design) Design complete date: 5 September 2023 Construction date: 1 October 2023 Opening date: 15 November 2023
145 ตร.ม.
2023
โครงการออกแบบภายในและควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริการ Samsonite Service Center สถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 8 ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566