Pergolar Landscape
1.2K
เข้าชม
119
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Pergolar Landscape

DesignD Award 2023
CREATES YOUR HAPPINESS INSPIRED BY NATURE
สร้างความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
lumion
฿700,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2019 (4 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
631 ตร.ม.
2020
รางวัล:
DesignD Award 2023
Dod Cafe and Bistro เป็นทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมถึงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการจัดสวนและพืชพันธุ์ต่างๆ บนพื้นที่ 6 ไร่ หรือประมาณ 9,600 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอย 3 Zone ดังนี้ คาเฟ่ (Café) 194 ตร.ม. ร้านอาหาร ( Bistro) 437 ตร.ม. สวน (Garden) 8,969 ตร.ม.