Place/narrative
59
เข้าชม
1
ถูกใจ

Place/narrative

ไม่ระบุ
บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
บริการออกแบบงานตกแต่งภายใน
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
Rhino
฿1,000,000
-
฿100,000,000
Unknown
ไม่ระบุ
2022 (2 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
150 ตร.ม.
2023
โครงการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยในย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต โดยความต้องการของเจ้าของอาคารที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต และทางเราได้ทำการลงสำรวจพื้นที่จริง ซึ่งพบว่าบรรยากาศภายในย่านมีกลิ่นอายเฉพาะตัวของการใช้อาคารมาอย่างยาวนาน จึงทำให้เราเกิดการตั้งคำถามว่า ถ้าเราจะปรับปรุงอาคารนี้ใหม่ โดยยังรักษาความผูกพันธ์ของบรรยากาศเดิมต่อผู้อยู่อาศัยได้อย่างไร ซึ่งนำไปสู่การทดลอง และศึกษาของการสร้างที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ และความเป็นสถานที่
200 ตร.ม.
2023
โครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงอาคารในย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อปรับปรุงเป็น SPA ด้วยบริบทในบริเวณเมืองเก่าภูเก็ตนั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส โดยในโครงการนี้ทางผู้ออกแบบต้องการให้ผู้ใช้งานนั้นเกิดประสบการณ์และfeelingของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ผ่านทางมวลแสงที่เกิดขึ้นใน volume ของ space
250 ตร.ม.
2022
ในโครงการนี้ทางผู้ออกแบบตั้งใจให้อาคารหลังนี้เกิดบรรยากาศและประสบการณ์พิเศษแก่ผู้เข้ามาใช้อาคาร โดยได้สะท้อนตัวตนของสถานที่นี้ ซึ่งก็คือ หาดรายัน โดยข้อจำกัดในโครงการนี้คือ ไม่ติดทะเลและไม่เห็นทะเล ทางผู้ออกแบบจึงได้ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกถึงความเป็นหาดรายันให้ได้มากที่สุด
600 ตร.ม.
2023
สถานที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยบรรยากาศพิเศษของสถานที่มีบรรยากาศของทุ่งนาและเทือกเขา ทางผู้ออกแบบจึงอยากให้เกิดการดื่มด่ำไปกับบรรยากาศพิเศษของสถานที่ โดยการสร้างระดับความสงบตั้งแต่จากทางเข้าจนมาถึงพื้นที่อยู่อาศัย ทางผู้ออกแบบจึงสร้างลำดับขั้นในการเข้าอาคารทั้งหมด 3 ลำดับขั้น ได้แก่ 1.ลำดับปกติ 2.ลำดับสร้างความสงบ 3.ลำดับขั้นแห่งความสงบ โดยระดับขั้นที่ 3 เป็นลำดับขั้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและมีเฉพาะบรรยากาศของทุ่งนาและเทือกเขา