ทรูป คอลลาบอเรชั่น จำกัด
183
เข้าชม
1
ถูกใจ

ทรูป คอลลาบอเรชั่น จำกัด

พวกเราคือทีมสถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ทํางานออกแบบสถาปัตยกรรมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม (Architecture) ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (Interior) และภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) ทีมงานของเรา แต่ละคนมีความชำนาญเฉพาะด้าน พวกเราทํางานร่วมกันเป็นทีมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองแต่ละด้านที่ตนถนัดตลอดทั้งกระบวนการทํางาน โดยมุ่งเน้นที่จะทํางานออกแบบที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจต่างๆ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
฿1,000,000
-
฿40,000,000
Unknown
ไม่ระบุ
2017 (6 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
220 ตร.ม.
2023
คาเฟ่และร้านอาหารทีซ่อนความพิเศษ นำเสนอเรื่องราวผ่านเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม ด้วยคอนเซ็ปต์ "Allure" หมายถึง การลวงหรือทำให้หลงสเน่ห์ เริ่มจากการวางอาคารที่สอดคล้องกับบริบท เปลี่ยนแกนตามความพิเศษของพื้นที่แต่ละส่วน เล่าเรื่องตามลำดับการเข้าถึงที่ซ่อนและเผยให้เห็นทีละน้อย เล่นกับแสงธรรมชาติและเงาตกกระทบ (Experiment with light & shadow) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลา ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปในทุกครั้งที่มาเยือน ช่องเจาะต่างๆ มีการออกแบบให้สัมพันธ์กับ human scale เพื่อใช้เป็นจุดถ่ายรูปและกรอบมุมมอง