MOBIUS STUDIO DESIGN CREATOR
757
เข้าชม
41
ถูกใจ
Thailand
ไทย

MOBIUS STUDIO DESIGN CREATOR

Facade DesignD Award 2023
DesignD Award 2023
สวัสดีครับผมในนามบริษัท โมเบียส สตูดิโอ จำกัด เราเป็นบริษัทสถาปนิก มีความชื่นชอบ และหลงไหลในงานออกแบบ จุดประสงค์หลักในการออกแบบนั้น เราต้องการสร้างผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความสุนทรีย์ทางการมองเห็น ทางการใช้งาน หรือทางการอยู่อาศัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
฿2,000,000
-
฿100,000,000
Unknown
ไม่ระบุ
2019 (4 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
375 ตร.ม.
2023
รางวัล:
Facade DesignD Award 2023
ไม้เก่า 3 ยุค จากไม้เก่าที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นทางภาคเหนือ ส่งต่อมาใช้สร้างบ้านเดิมที่กรุงเทพ จากนั้นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นรุ่นลูก ได้มีการให้ทางทีมของเราเข้าไปออกแบบโดยมีโจทย์ว่า จะรื้อบ้านหลังเก่าออกแต่ต้องนำมรดกที่มีคือไม้จริง จากบ้านหลังเก่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งหมดความท้าทายนั้นอยู่ที่ประเภทของไม้ สีของไม้ในแต่ละประเภท และขนาดของไม้ทั้งหมด ไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน จึงทำให้ไม้ถูกใช้โดยการคละและตัดให้เท่ากันนำมาสลับเพื่อกำหนดสีให้สามารถอยู่ร่วมกกันได้เพื่อความคุ้มค่าที่สุด
180 ตร.ม.
2023
รางวัล:
DesignD Award 2023
แนวคิดในการออกแบบ ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของเจ้าของโครงการ ที่ต้องการสร้างร้านกาแฟ เพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการ Prelude Hotel โดยงานออกแบบนี้ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงแรม ซึ่งตัวโรงแรมมีความโค้งมล และมีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นในการออกแบบครั้งนี้เราจึงนำเอกลักษณ์ความโค้ง และโทนสี เข้ามาใช้ในงานออกแบบ ให้งานออกมาดูมีความโดเด่นที่ลงตัว และเข้ากับกระแสในปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังออกแบบให้ผนังเป็นที่นั่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับได้มากขึ้น สำหรับวัสดุที่ได้นำมาใช้ในงานออกแบบนั้น เราเลือ