ทรงพล วีระตระกูลชัย
18
เข้าชม
0
ถูกใจ

ทรงพล วีระตระกูลชัย

ผมเป็นวิศวกรงานระบบครับอยากร่วมงานด้วยครับติดต่อผมได้ที่เบอร์ที่แจ้งครับ
ไม่ระบุ
บริการออกแบบงานระบบอาคาร MEP (Mechanical, Electrical, Plumping) Design
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
บริการตรวจรับบ้าน
AutoCAD
Ms office
฿500
-
฿3,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2008 (16 ปี)
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
2020
พ.ศ.2563- ปจจบน โครงการทควบคมงาน โครงการ The upper ground chatuchak พนทในการ กอสรางทงหมด 11,200 ตารางเมตร โดมอาคาร Tower 9 ชั้น และ 16ชั้นและ Podium 5 ชั้น มูลคางานก่อสร้าง 74,531,725.00 บาท
30400 ตร.ม.
2019
พ.ศ.2562- 2563โครงการทควบคมงาน โครงการ Air AsiAcademy ดอนเมอง โดยมี อาคาร ทงหมด อาคาร A ,อาคาร B อาคาร D ,อาคาร F ,สระวายนา ,อาคาร Starbuck coffee มลคาการกอสราง 457,425,000 บาท