CODE Studio Co.,Ltd.
447
เข้าชม
29
ถูกใจ
Realive DesignD Award 2024

CODE Studio Co.,Ltd.

ไม่ระบุ
บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
บริการออกแบบงานตกแต่งภายใน
บริการออกแบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริการงานออกแบบนิทรรศการ
AutoCAD
Sketchup
฿3,000,000
-
฿150,000,000
Unknown
ไม่ระบุ
2022 (2 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext