KASIT JOTAWORN
220
เข้าชม
6
ถูกใจ
Thailand
ไทย

KASIT JOTAWORN

@KASIT
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
฿300,000
-
฿10,000,000
Unknown
ไม่ระบุ
2010 (13 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
25 ตร.ม.
2021
โจทย์ร้าน 28 Days off–Specialty Coffee ที่สำคัญที่สุดคือ การใด้ใช้เวลากับครอบครัวตามที่ตั้งใจ(เจ้าของทำงาน28วันพัก28วัน) เชื้อเชิญให้ลูกค้ามาได้ทุกวันรู้สึกเป็นกันเองที่สุด แรงบันดาลใจในการออกแบบจากความตั้งใจในการทำงานที่จริงจังของชาวญี่ปุ่น ที่ทุ่มเท คัดสรร ตั้งใจ เพื่อผลงานอันเป็นเลิศ สื่อออกมาในรูปแบบของอาคาร ผสมผสานกับสภาพอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด7x3.5เมตร อาคารยกพื้นต่ำเพื่อให้อากาศถ่ายเท อาคารทรงจั่ว หลังคาลาดขันมีเชิงชายกว้าง ผสมผสานการตกแต่งบ้านญี่ปุ่นการเผาผนังไม้สน (Shou Sug Ban)