Nithisith Khawsa-ard
5.8K
เข้าชม
12
ถูกใจ
Thailand
ไทย

Nithisith Khawsa-ard

@Nithisith
ส ถา ปัต ย ฤ ชี ว
สถาปนิก และ ตกแต่งภายใน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
฿1,000,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2003 (20 ปี)
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
280 ตร.ม.
2020
450 ตร.ม.
2019
450 ตร.ม.
2022
450 ตร.ม.
2023
1500 ตร.ม.
2020
300 ตร.ม.
2022
ปรับปรุง ต่อเติม
390 ตร.ม.
2021
บ้านคุณณัฐนันท์ เจรียงโรจน์ ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี
320 ตร.ม.
2021
350 ตร.ม.
2020