P’N Home Ramruay Design
23
เข้าชม
0
ถูกใจ
Thailand
ไทย

P’N Home Ramruay Design

@PNHomeRamruayDesign
ยินดีให้บริการออกแบบเขียนแบบทั่วประเทศ
ฝากผลงานไว้พิจารณาด้วยค่ะ
PNHomeRamruayDesign

#รับออกแบบเขียนแบบ3D
#รับออกแบบเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง
#รับออกแบบเขียนแบบทั่วประเทศ
#รับทำBOQ
#ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
ไม่ระบุ
บริการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม
บริการขึ้นแบบสามมิติ
บริการออกแบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริการออกแบบและคำนวณโครงสร้างโดยวิศวกร
บริการควบคุม/ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
฿1,500
-
฿500,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2012 (12 ปี)
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext