millimade design studio
621
เข้าชม
29
ถูกใจ
Thailand
ไทย

millimade design studio

@millimadedesignstudio
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
-
ไม่ระบุ
Unknown
ไม่ระบุ
2015 (9 ปี)
ไม่ระบุ
Product Launching & Promotion
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
64 ตร.ม.
2022
บรรยากาศการตกแต่งร้านกาแฟ MOKA FOX ถูกสร้างสรรค์โดยเจ้าของโครงการ millimade design studio ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเคาน์เตอร์ออกแบบให้เป็นลักษณะเฉพาะด้วยงานฝีมือ ทำงานร่วมกับช่างท้องถิ่นที่มีความชำนาญเกี่ยวกับไม้มายาวนาน . โดยออกแบบผ่านแนวความคิดที่ต้องการแสดงถึงคุณค่าของพื้นถิ่น ในรูปแบบลวดลายที่เป็นลักษณะการสานของงานหัตถกรรมอีสานแบบร่วมสมัย . counter designed by millimade design studio cafe decorated by Moka fox's owner
80 ตร.ม.
2021
ร้านเป็นสุข จ.ขอนแก่น (Renovated shophouse) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าโครงการหลวง ริมบึงแก่นนคร Journey From Sakon Nakhon to Khon Kaen (พ.ศ.) 2563 รายละเอียดและองค์ประกอบในการออกแบบ เริ่มจากแนวความคิด เรื่องราวที่มาโครงการ เป็นการเดินทางจากสกลนครถึงขอนแก่น สะท้อนผ่านความเรียบง่าย เต็มไปด้วยความใส่ใจ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยตีความผ่านรายละเอียดลวดลาย คำนึงความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบโครงการ เป็นรูปแบบของเปลือกหุ้มอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ Design concept : Modern Thai-Isan
91 ตร.ม.
2022
Renovation & Re-branding From Car service center & car care to Unique cafe. ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการซ่อมรถบางส่วนเป็นพื้นที่ร้านกาแฟ Project feature : ด้วยข้อจำกัดในการใช้พื้นที่โครงการ เราให้ความสำคัญในการออกแบบการใช้งานพื้นที่ภายในอาคาร เชื่อมต่อผู้คนและกิจกรรม มีลักษณะและโทนสีเฉพาะ ออกแบบรูปแบบช่องเปิดให้มีการถ่ายเทอากาศ มีแสงแดดธรรมชาติผ่านเพื่อลดความแออัด เพิ่มมิติรูปแบบโค้งที่แสดงเอกลักษณ์ของโครงการ ทั้งพื้นที่ทั้งภายในภายนอกให้จดจำได้และน่าสนใจขึ้น millimade design studio